درباره ما

مجموعه ایران بایننس با هدف ایجاد بستری امن برای معاملات رمز ارزها و ازرهای دیجیتال در سال ۱۳۹۶ قدم بر عرصه نهاد و تا بدین لحظه با رعایت حقوق مشتریان و رعایت قوانین کشور اقدام به ارائه خدمات خرید وفروش ارزهای دیجیتال نموده است.

ایران بایننس که مشتمل بر گروه های متعددی از جمله گروه فنی و برنامه نویسی، گروه مالی، گروه پشتیبانی و اتاق فکر است تمام تلاش خود را بکار گرفته است تا بتواند با جلب اعتماد کاربران ، این گوهر با ارزش را ارج می نهد و بر افزایش روز افزون آن اهتمام ویژه ای دارد.